eldim2
eldim3idemed
emporikoepimelitirio

Δημιουργήστε το δικό σας προφίλ

MediateIn Profile

Εγγραφή Διαμεσολαβητή

Αναζητήστε το Διαμεσολαβητή σας

MediateIn Search

Αναζήτηση Διαμεσολαβήτη
Mediate Categories border
Mediate online Resolution
Mediate shop emporiki
Mediate Categories astiki
Mediate family oikogeneiaki
Mediate Categories school

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

Σε 8 ερωτήσεις!


1) Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία την οποία συντονίζει ο Διαμεσολαβητής με στόχο να οδηγήσει τα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία. Διευκρινίζεται ότι ο Διαμεσολαβητής είναι ο ουδέτερος τρίτος ως προς τα μέρη, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και διαπίστευση για τις δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Διαμεσολάβησης. Ο Διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει για τη διαφορά και δεν κρίνει, ο ρόλος του είναι υποβοηθητικός προς τα μέρη και συνάμα κομβικός.

2) Τι είναι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία;

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης προβλέπεται στο Ν.4640/2019 και λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά (για τις διαφορές στις οποίες προβλέπεται στο νόμο) πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τη διαδικασία διαμεσολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, καθώς και για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση της.

3) Ποια η διαφορά της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας με την Διαμεσολάβηση;

Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (όπου αυτό προβλέπεται στο νόμο) και στοχεύει στην ενημέρωση των μερών για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Μολονότι εφαρμόζονται οι αρχές της Διαμεσολάβησης αποτελεί το προστάδιο γι’ αυτή. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν μπορούν να συνεχίσουν και να υπαγάγουν τη διαφορά τους. Η Διαμεσολάβηση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

4) Μπορώ να αποφύγω την υποχρεωτική αρχική συνεδρία;

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης δεν μπορεί να αποφευχθεί στις διαφορές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου 4640/2019 και συγκεκριμένα:

α) στις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

5) Πως επιλέγεται ο διαμεσολαβητής για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία και ποια είναι η αμοιβή του;

Το επισπεύδον μέρος έχει τη δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει με το άλλο ή τα άλλα μέρη της διαφοράς για τον διορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής είτε να απευθυνθεί σε διαμεσολαβητή της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο ή τα άλλα μέρη με κάθε πρόσφορο μέσο, για να διαπιστώσει αν επιτυγχάνεται συμφωνία ως προς το πρόσωπό του και λαμβάνει σχετική έγγραφη έγκρισή τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, τότε διορίζεται διαμεσολαβητής από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης με επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους. Ο διορισμός γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών.

Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ. Το ποσό αυτό βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.

6) Πως μπορεί να διεξαχθεί η υποχρεωτική αρχική συνεδρία μέσω του MediateIN;

Το MediateIN παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, διαμεσολαβητή ή μέρος διαφοράς, να διεξάγει ηλεκτρονικά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης μέσω του ειδικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος που διατηρεί.

Μπορεί επιπλέον να ενημερώσει ηλεκτρονικά όλα τα μέρη για την ημερομηνία διεξαγωγής της υποχρεωτική αρχικής συνεδρίας, λαμβάνοντας έτσι επιβεβαίωση ενημέρωσης των μερών ως ο νόμος προβλέπει.

Με την επιλογή διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας μέσω του MediateIN, εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και επιβάρυνσης των μερών της διαδικασίας και του διαμεσολαβητή οι οποίοι μπορούν ηλεκτρονικά και από οπουδήποτε βρίσκονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Επιπλέον, με την δυνατότητα ενημέρωσης των μερών ηλεκτρονικά για την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, εξασφαλίζεται η επιβεβαιωμένη ενημέρωση, ως απαιτείται από το νόμο.

7) Τι γίνεται όταν τον άλλο μέρος δεν προσέλθει στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία;

Κατά το τέλος της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας όπου αναγράφεται ότι κάποιο μέρος δεν προσήλθε στη διαδικασία, παρά την ενημέρωση του.

Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται εκ των υστέρων της διαφοράς δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιμώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λόγων μη προσέλευσης.

8) Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία;

Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα μέρη παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα.

900000

Επιχειρήσεις

59

Επιμελητήρια

Υποδείγματα Διαμεσολάβησης

Κατεβάστε τα υποδείγματα που χρειάζεστε

ipodeigmatadiamesolabiton
ipodeigmatadikigoron

Για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας, αφήστε το email σας εδώ


Άρθρα & Νέα για τη Διαμεσολάβηση

Άρθρα που έχουν συντάξει οι διαμεσολαβητές του Mediate IN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ – 10η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΥΚΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Mediation News

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η δέκατη διάλεξη του πρώτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που...

Read more >

Τι προβλέπει ο νόμος για την Διαμεσολάβηση

Mediation News

Την 30.11.2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Με...

Read more >

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Τα Επιμελητήρια θα στηρίξουν το θεσμό της Διαμεσολάβησης

Mediation News

Τα Επιμελητήρια με συντονισμένες ενέργειες εδώ και χρόνια στηρίζουν μεθοδικά τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και ειδικότερα της διαμεσολάβησης. Θεωρούμε...

Read more >

Η σημασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας

Mediation News

Από τις 16 Μαρτίου η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη για την πλειονότητα των υποθέσεων προϋποθέτει την προσφυγή στην Υποχρεωτική Αρχική...

Read more >

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Mediation News

Οι οικογενειακές διαφορές αφορούν ένα πλέγμα σχέσεων που άπτονται των παιδιών ενός ζεύγους, της οικογενειακής στέγης, της διατροφής, αλλά και...

Read more >

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr