Κωνσταντίνος Μίχαλος: Τα Επιμελητήρια θα στηρίξουν το θεσμό της Διαμεσολάβησης

Τα Επιμελητήρια με συντονισμένες ενέργειες εδώ και χρόνια στηρίζουν μεθοδικά τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και ειδικότερα της διαμεσολάβησης. Θεωρούμε πως, η υιοθέτηση από τα περίπου 900.000 μέλη μας μίας κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους, μόνο υπεραξία μπορεί να προσδώσει στις συναλλαγές τους. Επιπροσθέτως οι ορθολογικοί χρόνοι απονομής της δικαιοσύνης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, καθώς η μεγάλη καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης είναι εύλογο να γεννά αναστολές σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. Για το λόγο αυτό μάλιστα η θεσμική Διαιτησία του ΕΒΕΑ αποτελεί μία λύση στην οποία καταφεύγουν πλέον όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες για να επιλύσουν τη διαφορά τους σε πλαίσιο εμπιστευτικότητος και με ταχύτητα.

Το MediateIn, η πρώτη ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη για τη Διαμεσολάβηση, αποτελεί το επιστέγασμα της εμπειρίας που έχουμε συλλέξει επί πολλά έτη και παρακολουθεί τον εκσυγχρονισμό που η 4η βιομηχανική επανάσταση επιβάλλει.. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των μελών μας, στα οποία στεκόμαστε πάντοτε αρωγοί με εποικοδομητικό τρόπο παρέχοντας τους πρακτικά εφόδια που θα διευκολύνουν το επιχειρείν τους, προσφέρουμε την πρώτη ONLINE ηλεκτρονική πύλη Διαμεσολάβησης, που θα υποβοηθήσει την υλοποίηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου νόμου 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης και ειδικότερα την διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής  Συνεδρίας, πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Ο νέος νόμος φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους πολίτες και τους επιχειρηματίες με το θεσμό της Διαμεσολάβησης και τα οφέλη που αυτή η διαδικασία μπορεί να προσδώσει στις σχέσεις και τις συναλλαγές τους. Ο Επιμελητηριακός κόσμος είναι αποφασισμένος να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή και, προκειμένου να καλύψουμε τα πολλά πρακτικά προβλήματα που θα ανακύψουν, δημιουργήσαμε το MediateIn, προκειμένου να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες μέλη μας, αλλά και για να παράσχουμε το μέσο στους περίπου 2.500 Διαμεσολαβητές να αναδείξουν τις θέσεις τους και το ξεχωριστό υπόβαθρο και τις υπηρεσίες ενός εκάστου εξ αυτών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους εργάστηκαν και υποστηρίζουν την πλατφόρμα αυτή και να σας καλωσορίσω στο MediateIn. Tην πρώτη ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα!

Leave your thoughts

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr