Αστικές Διαφορές

Αναζητήστε Διαμεσολαβητές

που εξειδικεύονται στις Αστικές Διαφορές


Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr