Περιγραφή

Κάντε Share το Profile

Σχετικά με τον Διαμεσολαβητή

Βασικά στοιχεία Διαμεσολαβητή

  • Όνομα ΕΛΕΝΗ
  • Επίθετο ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  • Πατρώνυμο ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Διεύθυνση ΒΟΥΛΓΑΡΗ 105-109
  • Κινητό 6937042372
  • Έδρα Πρωτοδικείου-Δηλωμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Άλλες Περιφερειακές Ενότητες Δραστηριότητας ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Άλλες Έδρες Πρωτοδικείων Δραστηριότητας ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr