Περιγραφή

Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι» (BGP). Επικεφαλής Εταίρος του τμήματος εμπορικού και εταιρικού δικαίου της BGP. Με προσοχή στη λεπτομέρεια, διαχειριστικές ικανότητες και περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία, έχει βοηθήσει μεγάλο αριθμό πελατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό να καταλήξουν σε ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων εμπορικών συμφωνιών και να επιλύσουν εξαιρετικά απαιτητικές διαφορές.

Ουσιώδεις αρχές (mottos) της εργασίας του είναι: σχολαστική προετοιμασία, προσεκτική συλλογή και ενδελεχής εξέταση πληροφοριών και δεδομένων, εξαντλητικός προγραμματισμός – πλάνο ενεργειών, επιμέλεια, επιμονή και ευελιξία στον τρόπο δράσης, προσέγγιση «πρόληψης», επιχειρηματικός προσανατολισμός, αναζήτηση των πραγματικών συμφερόντων και εναλλακτικών λύσεων.

Άρθρα του με θέματα των αντικείμενων της πρακτικής του δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή περιοδικά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι» (BGP). Επικεφαλής Εταίρος του τμήματος εμπορικού και εταιρικού δικαίου της BGP. Με προσοχή στη λεπτομέρεια, διαχειριστικές ικανότητες και περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία, έχει βοηθήσει μεγάλο αριθμό πελατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό να καταλήξουν σε ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων εμπορικών συμφωνιών και να επιλύσουν εξαιρετικά απαιτητικές διαφορές.
Ουσιώδεις αρχές (mottos) της εργασίας του είναι: σχολαστική προετοιμασία, προσεκτική συλλογή και ενδελεχής εξέταση πληροφοριών και δεδομένων, εξαντλητικός προγραμματισμός – πλάνο ενεργειών, επιμέλεια, επιμονή και ευελιξία στον τρόπο δράσης, προσέγγιση «πρόληψης», επιχειρηματικός προσανατολισμός, αναζήτηση των πραγματικών συμφερόντων και εναλλακτικών λύσεων.
Άρθρα του με θέματα των αντικείμενων της πρακτικής του δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή περιοδικά.

2002 και μετά
Δικηγορική Εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι», Φιλελλήνων 26, Αθήνα 105 58.
Εταίρος / Δικηγόρος.
Διευθύνων Εταίρος από το 2017.
Με εξειδίκευση σε τομείς του Εμπορικού Δικαίου (Συμβάσεις, Δίκαιο Εταιρειών, κλπ), Ευθύνης /Ασφάλειας Προϊόντων, Δικαίου Καταναλωτή, Δικαίου Ελεύθερου /Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Συμβάσεων Δικτύων (Αντιπροσώπευσης, Διανομής, κλπ), Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&As), Ιδιωτικοποιήσεων και Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων, Κινητών Αξιών /Κόκκινων Δανείων (NPLs), Εμπορικών Αντιδικιών, ΕΕΔ (ADR) /Διαμεσολάβησης.

1990 – 2002
Δικηγορικά Γραφεία «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεργάτες», Ναυάρχου Νικοδήμου 9, Αθήνα 105 58.
Εταίρος / Δικηγόρος.

1989 – 1990
Δικηγορικά Γραφεία «Ζέπος & Ζέπος» (ήδη «Ζέπος & Γιαννόπουλος), (σήμερα) Λεωφ. Κηφισίας 280, Χαλάνδρι 152 32.
Δικηγόρος.
Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο.

1987 – 1989
Εταιρία Morland Navigation, 99 Mansell street, London E1, Μεγάλη Βρετανία.
Δικηγόρος (Νομικό Τμήμα).
Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία.

2020
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής:
– Μεγάλη Βρετανία / Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), Λονδίνο.
– Ελλάδα / Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αθήνα.

1987 – 1988 – 1989
University of London, Queen Mary College, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.
– Master of Laws (LL.M) στο «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο».
– Πρόσθετα μεταπτυχιακά μαθήματα «Διεθνούς Εμπορικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου».

1980 – 1987
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.
Πτυχίο Νομικής (με Άριστα).

Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό, Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Αστική, Ποινική και Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1984 – 1986
Στρατιωτική θητεία στο Ελληνικό Ναυτικό (26 μήνες).

1990 και μετά
Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τους τομείς της δικηγορικής πρακτικής του καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής, λογιστικής, ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, δικαίου & οικονομικών, εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής ψυχολογίας, διαμεσολάβησης.

Επαγγελματικές Δεξιότητες

Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Εταιρείας Δικαίου Ανταγωνισμού
Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία
Ελληνικής Ένωσης Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου
Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου
International Bar Association (IBA – SBL Committees C, L, M, S)
International Association of Defense Counsel (IADC – www.iadclaw.org)
European Justice Forum (EJF), Bρυξέλλες (www.europeanjusticeforum.org), Ανταποκριτής για την Ελλάδα
DRI Europe, the European Branch of DRI International (www.drieurope.org; www.dri.org), Εκπρόσωπος (Country Chair) για την Ελλάδα
CEDR – Δίκτυο Μελών (Exchange Network Member) (www.cedr.com)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) (www.eodid.org)
Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ) (www.eledi.gr)

Κάντε Share το Profile

Σχετικά με τον Διαμεσολαβητή

Βασικά στοιχεία Διαμεσολαβητή

  • Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Επίθετο ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ
  • Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Διεύθυνση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26
  • Κινητό 6973025782
  • Έδρα Πρωτοδικείου-Δηλωμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • Άλλες Περιφερειακές Ενότητες Δραστηριότητας ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Άλλες Έδρες Πρωτοδικείων Δραστηριότητας ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Βιογραφικό Premium 2002 και μετά Δικηγορική Εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι», Φιλελλήνων 26, Αθήνα 105 58. Εταίρος / Δικηγόρος. Διευθύνων Εταίρος από το 2017. Με εξειδίκευση σε τομείς του Εμπορικού Δικαίου (Συμβάσεις, Δίκαιο Εταιρειών, κλπ), Ευθύνης /Ασφάλειας Προϊόντων, Δικαίου Καταναλωτή, Δικαίου Ελεύθερου /Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Συμβάσεων Δικτύων (Αντιπροσώπευσης, Διανομής, κλπ), Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&As), Ιδιωτικοποιήσεων και Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων, Κινητών Αξιών /Κόκκινων Δανείων (NPLs), Εμπορικών Αντιδικιών, ΕΕΔ (ADR) /Διαμεσολάβησης. 1990 - 2002 Δικηγορικά Γραφεία «Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεργάτες», Ναυάρχου Νικοδήμου 9, Αθήνα 105 58. Εταίρος / Δικηγόρος. 1989 - 1990 Δικηγορικά Γραφεία «Ζέπος & Ζέπος» (ήδη «Ζέπος & Γιαννόπουλος), (σήμερα) Λεωφ. Κηφισίας 280, Χαλάνδρι 152 32. Δικηγόρος. Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο. 1987 - 1989 Εταιρία Morland Navigation, 99 Mansell street, London E1, Μεγάλη Βρετανία. Δικηγόρος (Νομικό Τμήμα). Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. 2020 Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής: - Μεγάλη Βρετανία / Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), Λονδίνο. - Ελλάδα / Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αθήνα. 1987 - 1988 - 1989 University of London, Queen Mary College, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία. - Master of Laws (LL.M) στο «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο». - Πρόσθετα μεταπτυχιακά μαθήματα «Διεθνούς Εμπορικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου». 1980 - 1987 Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα. Πτυχίο Νομικής (με Άριστα). Αστικό, Εμπορικό, Ποινικό, Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Αστική, Ποινική και Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1984 - 1986 Στρατιωτική θητεία στο Ελληνικό Ναυτικό (26 μήνες). 1990 και μετά Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τους τομείς της δικηγορικής πρακτικής του καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής, λογιστικής, ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, δικαίου & οικονομικών, εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής ψυχολογίας, διαμεσολάβησης.

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr