Πολιτική Απορρήτου

ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Προτεραιότητα μας είναι η απόλαυση των υπηρεσιών μας με τον πλέον ασφαλή τρόπο για εσάς. Επομένως η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Ακολουθούμε όλες τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε κάθε κίνδυνο διαρροής ή καταστροφής τους.

Η πολιτική μας έχει σκοπό να περιγράψει και να σας εξηγήσει την φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, αλλά και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Σας καλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους της πολιτικής μας και έτσι να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας γνωστοποιείτε.

Αν συμφωνείτε, μπορείτε να δηλώσετε την αποδοχή σας όταν θα χρειαστεί να μας γνωρίσετε προσωπικά σας δεδομένα. Όμως αν το κάνετε αυτό καλό είναι να διαβάσετε την πολιτική μας που είναι γραμμένη με απλό τρόπο και χωρισμένη σε τμήματα για να μπορείτε να την διαβάσετε πιο εύκολα.

Αν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας σας παρακαλούμε να μην μας γνωρίσετε προσωπικά σας δεδομένα.

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική μας χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Κάθε αλλαγή στην πολιτική μας ισχύει μόνο μετά την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα μας.

Αν συνεχίσετε να μας γνωρίζετε προσωπικά σας δεδομένα μετά την αλλαγή της πολιτικής μας αυτό σημαίνει ότι έχετε συμφωνήσει με την νέα πολιτική μας.

Η πολιτική μας δεν αφορά την δική σας σχέση με άλλες ιστοσελίδες, προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ελέγχονται από εμάς ή που δεν παρέχουμε εμείς.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να έχει συνδέσμους (links) για άλλες ιστοσελίδες. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες όσον αφορά το περιεχόμενο τους, τις πρακτικές τους και τις πολιτικές τους για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

H πολιτική που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία μας.

Η πολιτική μας ακολουθεί τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR/ 2016/679). Στο εξής θα αναφέρουμε απλά «Κανονισμός».

Εσείς θεωρείστε «Υποκείμενο προσωπικών δεδομένο» σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Εμείς θεωρούμαστε «Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» σύμφωνα με τον Κανονισμό.

 1. Η πολιτική αποτελεί και ενημέρωση σας, με την ιδιότητα που έχετε ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, (άρθρα 13-14 του Κανονισμού).
 2. Η αποδοχή της πολιτικής μας συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Μεταξύ άλλων θα σας πούμε:

 • γιατί είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • τον χρόνο για τον οποίο θα τα τηρήσουμε
 • αν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη χώρα, και
 • αν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Εξετάζουμε συνεχώς την πολιτική μας για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (εφεξής Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ) και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην συνέχεια της παρούσας πολιτικής.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΞΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

To Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

To Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ έχει την έδρα της στην οδό Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, Αθήνα.

Η ιστοσελίδα www.mediatein.gr και www.mediatein.com (στο εξής «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από to Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά και για την παροχή της δυνατότητας σε διαμεσολαβητές να οργανώσουν συνεδρίες και να οργανώσουν τα δικά τους προφίλ (λογαριασμούς μελών).

Για κάθε απορία, που μπορεί να έχετε για την Πολιτική μας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@mediatein.com


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε κάθε πληροφορία (ή στοιχείο) που αναφέρεται σε εσάς και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό, το email κ.α.

Με τον όρο «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη που γίνεται είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα σε προσωπικά δεδομένα όπως

 1. η συλλογή,
 2. η καταχώριση,
 3. ή οργάνωση,
 4. η διάρθρωση,
 5. η αποθήκευση,
 6. η προσαρμογή,
 7. η μεταβολή,
 8. η ανάκτηση,
 9. η αναζήτηση πληροφοριών,
 10. η χρήση
 11. η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση
 12. κάθε μορφή διάθεσης ή/και συσχέτισης,
 13. ο συνδυασμός,
 14. ο περιορισμός,
 15. η διαγραφή
 16. η καταστροφή

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Κάθε επισκέπτηςμπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία, πέραν από αυτές που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του (μπορείτε να δείτε περισσότερα για αυτά στο τμήμα της πολιτικής μας που αφορά τα cookies).

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 1. Θέλετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.
 2. Έχετε υποβάλει κάποιο αίτημα.
 3. Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 4. Εγγραφήκατε στο e-newsletter μας (μπορείτε να δείτε περισσότερα για αυτά στο τμήμα της πολιτικής μας που αφορά τα e-newsletter μας).
 5. Θέλετε την παροχή κάποιας υπηρεσίας μας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να σας ζητήσουμε είναι τα ακόλουθα:

 • ονοματεπώνυμο,
 • διεύθυνση
 • email
 • αριθμός τηλεφώνου.
 • Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ιδιότητα για την έκδοση τιμολογίου)

 

Αν είναι απαραίτητο υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητήσουμε και άλλα προσωπικά σας δεδομένα ιδίως αν εγγράφεστε ως μέλη, όπως  π.χ. στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου, τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική κάρτα κλπ.

Πάντοτε σας ζητούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την παροχή κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος και ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε.

Για παράδειγμα δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ ειδικές κατηγορίες δεδομένων (γνωστά και ως «ευαίσθητα δεδομένα») που αναφέρονται π.χ. στην υγεία σας κλπ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συμπληρώνετε εσείς σε ηλεκτρονικά πεδία όπου υπάρχουν «υποχρεωτικά» και «προαιρετικά» πεδία καταχώρισης πληροφοριών.

Εσείς οφείλετε:

 • να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες
 • να μας γνωρίζετε τα δικά σας και μόνο προσωπικά δεδομένα και ποτέ τα προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου

Διευκρινίζεται ότι αν για την παροχή κάποιας υπηρεσίας μας σε εσάς είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στοιχεία επικοινωνίας ή διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (emails) τρίτων προσώπων, αυτά τα δεδομένα συμπληρώνονται με δική σας μόνο ευθύνη και δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία από εμάς.


ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα:

 1. για να είναι δυνατή η αξιοποίηση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας
 2. η εξυπηρέτησή σας,
 3. η διαρκής ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (e-newsletter)

 

Σκοπός της συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί:

 • οργάνωση συνεδριών διαμεσολάβησης και εύρεση διαμεσολαβητών από ενδιαφερόμενους χρήστες,
 • μεσολάβηση για την παροχή διαδικτυακού χώρου για την διεξαγωγή διαμεσολάβησης,
 • η ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας,
 • η διευκόλυνση σας κατά την είσοδο, περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών μας,
 • πρόληψη ή δίωξη καταχρηστικής ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα μας,
 • γνωστοποίησή τους αν υποχρεωθούμε νομίμως από κρατικό φορέα (π.χ. από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή με επίσημη οδηγία ή από δικαστική αρχή ή από άλλη απόφαση Αρχής,
 • για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για την διασφάλιση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε

 1. τον στόχο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 2. την αντίστοιχη νομική βάση και
 3. την αντίστοιχη περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων:
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Διαδικτυακές παροχές υπηρεσιών (ή αγαθών αν ποτέ ακολουθήσει τέτοια παροχή)

 

Εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος

 

Για την διάρκεια της σύμβασης και, μετά την ισχύ της, συνήθως για περίοδο έξι (6) μηνών. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας που θα διατηρούνται, μετά τη ισχύ της, για περίοδο πέντε (5) ετών.

 

Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, συμμετοχή στα προγράμματα πιστότητας και/ή εγγραφή δεδομένων στην Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων της Εταιρείας

 

Εκτέλεση της σύμβασης για την οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος

 

Για την διάρκεια της σύμβασης και, μετά την ισχύ της, συνήθως για περίοδο έξι (6) μηνών. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας που θα διατηρούνται, μετά τη ισχύ της, για περίοδο πέντε (5) ετών.

 

Διαχείριση δραστηριοτήτων κοινοποίησης και παραπόνων, εξυπηρέτηση πελατών

 

Εκτέλεση της σύμβασης για την οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος

 

Για διάρκεια πέντε (5) ετών για την εκπλήρωση διοικητικών και λογιστικών υποχρεώσεων

 

Ικανοποίηση υποχρεώσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς, με τo Εθνικό και με το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο.

 

Ανάγκη τήρησης των νομικών υποχρεώσεων Για διάρκεια πέντε (5) ετών για την εκπλήρωση διοικητικών και λογιστικών υποχρεώσεων

 

Εάν είναι απαραίτητο, να εξακριβωθούν, να ασκηθούν ή να προστατευθούν τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής ή για εξωδικαστικές ενέργειες.

 

Έννομο συμφέρον (νομική προστασία) Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Ο στόχος του άμεσου μάρκετινγκ είναι η αποστολή-με μέσα αυτοματοποιημένης επικοινωνίας (π.χ. sms, mms, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ειδοποιήσεις) και παραδοσιακά μέσα (τηλεφωνικές κλήσεις, ταχυδρομείο) επικοινωνίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες/προϊόντα της  Εταιρείας ή για την γνωστοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, καθώς και επικοινωνία σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και για στατιστικές αναλύσεις.

 

Συναίνεση (προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε)

 

Τηρούνται έως ότου ανακληθεί η συναίνεση

 

 

Μετά το πέρας του χρόνου αποθήκευσης που αναφέρεται στον πίνακα για κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν, θα ακυρωθούν ή θα καταστούν ανώνυμα.


ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα.

Για παράδειγμα είναι αδύνατον να σας ενημερώσουμε αν έχετε κάποια απορία χωρίς να έχουμε το email σας, ή είναι αδύνατον να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας αν δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνσή σας, ή το ΑΦΜ σας (σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου).

 

Αυτό σημαίνει πως αν έχουμε σύμβαση (π.χ. πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς δεν στηρίζεται σε συναίνεση αλλά σε νόμιμη αιτία.

Δεν χρειάζεται επίσης συναίνεση για στατιστικά δεδομένα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται η συγκατάθεσή σας η οποία και δίδεται από εσάς με το που μας γνωρίζετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην συνέχεια μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας (δείτε περισσότερα για τα δικαιώματά σας στην σχετική σελίδα της πολιτικής μας).

Επομένως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων (κατά την εγγραφή σας) και με την αποδοχή του σχετικού πεδίου (θα το δείτε όταν θα συμπληρώνετε τα πεδία), μας δίνετε την συγκατάθεση για την συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και γενικά για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής μας.

Σε περιπτώσεις όμως που δεν είναι απαραίτητη η παροχή εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος, και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη αιτία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε γνωρίσει.

Μπορείτε κάθε στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεση σας και να δηλώσετε την αντίθεσή σας όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας αφορά υπηρεσίες μάρκετινγκ από εμάς.

Αν ανακαλέσετε την συναίνεσή σας δεν θίγεται η μέχρι εκείνη την στιγμή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς στην διεύθυνση info@mediatein.com.

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συναίνεσή σας δεν θα είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η χρήση των υπηρεσιών μας.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς.

To Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας να γίνεται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για τους σκοπούς που συλλέγονται.

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε μόνιμη βάση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται και τηρούνται κρυποτογραφημένα στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

Έχουμε λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αποθήκευσή των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και για την πρόληψη τυχόν απώλειας τους ή κακής χρήσης από τρίτα μέρη.

Έχουμε λάβει κάθε μέτρο ώστε κατά την αποστολή πληροφοριών σε εσάς με email να μην υπάρχουν ιοί ή άλλα κακόβουλα προγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει και εσείς να έχετε σχετικό πρόγραμμα προστασίας για ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα για παν ενδεχόμενο. Γι’ αυτό δεν έχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που υποστείτε ζημία από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή με την λήψη email μας.

Για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα γνωστοποιούμε ποτέ σε τρίτα μέρη εκτός αν μας το ζητήσετε, ή αν μας δώσετε την συγκατάθεσή σας, ή αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης (π.χ. τράπεζα για την πληρωμή για την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία έχετε δικαιώματα για τα οποία σας ενημερώνουμε.

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

 

Το δικαίωμα για πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Γενικά έχετε το δικαίωμα να παίρνετε

α) επιβεβαίωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας,

β) αντίγραφο των δεδομένων σας

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί, δωρεάν εκτός αν σας καλέσουμε να πληρώσετε εύλογο τέλος σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι ολοφάνερα αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή αν ο αριθμός των αντιγράφων που ζητείτε είναι μεγάλος.

Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό το πολύ μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για δύο (2) μήνες, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή αν ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να σας δώσουμε είναι μεγάλος.

Ωστόσο, θα σας ενημερώσουμε για την παράταση αυτή εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας.

 

Το δικαίωμα για διόρθωση

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, όποτε το θελήσετε, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς.

Ανακριβή είναι τα δεδομένα όταν είναι λανθασμένα (π.χ. κάποιος έχει δώσει λάθος διεύθυνση).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

Ελλιπή είναι τα δεδομένα όταν η απουσία τους μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση (π.χ. αν έχετε δώσει διεύθυνση χωρίς αριθμό).

Ο χρόνος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας είναι ο ίδιος όσο και στο δικαίωμα πρόσβασης

Το δικαίωμα για διαγραφή

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μην θέλετε να τα επεξεργαζόμαστε. Θα πρέπει όμως να μην υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για να συνεχίσουμε να τα τηρούμε (π.χ. ολοκλήρωση πώλησης προϊόντος).

Εννοείται ότι αν ανακαλέσετε την συναίνεσή σας τα δεδομένα σας διαγράφονται αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την συνέχιση της επεξεργασίας τους.

Αν τα δεδομένα σας δεν είναι πια απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν διαφωνείτε με την επεξεργασία τους εγγράφως (μέσω email) και δεν υπάρχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή τους.

Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά σας το οποίο το στέλνετε στο email μας.

Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούσε για να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Όμως αυτό μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουμε την δυνατότητα να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για παράδειγμα αν τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση σύμβασης (π.χ. πώλησης) ή αν δεν το επιτρέπει ο νόμος, δεν θα μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά θα τα τηρήσουμε για όσο το επιτρέπει, ή επιβάλλει, ο νόμος.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούν να διαγραφούν αν χρησιμοποιηθούν:

 • για λόγους δημόσιου συμφέροντος,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον,
 • για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,
 • για σκοπούς ιστορικής έρευνας,
 • για στατιστικούς σκοπούς,
 • για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΤΑΞΗ-ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

 

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε να το ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στέλνοντας μας email.

Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

Το δικαίωμα αυτό το έχετε όταν:

 • Ισχυρίζεστε την ανακρίβεια των δεδομένων σας και εμείς εξετάζουμε το αίτημά σας,
 • η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη,
 • τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς θέλετε να τα τηρήσουμε για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων,
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός του.

 

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μαζί με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης.

 

Συγκεκριμένα,

 • αν έχετε ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών του δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο καιρό εξετάζουμε το αίτημα διόρθωσης,
 • αν ασκείτε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε μαζί και τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο καιρό εξετάζουμε το δικαίωμα εναντίωσης.

 

Ο περιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την προσωρινή μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο σύστημα.

O χρόνος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας είναι ο ίδιος όπως και στο δικαίωμα πρόσβασης.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

 

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όποτε το κρίνετε σκόπιμο (π.χ. αν δεν επιθυμείτε εμπορική προώθηση).

Μπορείτε να το ασκήσετε αυτό το δικαίωμα αποστέλλοντάς μας email.

Αν συμβεί αυτό εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγους για την επεξεργασία τους, ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε περιπτώσεις επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς μπορείτε να αντιταχθείτε, εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

 

Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος (άσχετο με εμάς και εσάς) ή να τα δώσουμε σε εσάς.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση την συναίνεσή σας, ή λόγω σύμβασης και η επεξεργασία τους είναι αυτοματοποιημένη.

Τα προσωπικά δεδομένα σας παραδίδονται σε δομημένο τύπο, δηλαδή χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.).

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:

 • τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή όχι σε έντυπη μορφή),
 • η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας, ή η εκτέλεση σύμβασης (π.χ. αγοράς) στην οποία συμβάλλεστε (π.χ. αγοράζετε προϊόν),
 • τα δεδομένα αφορούν μόνο εσάς και έχουν γίνει γνωστά σε εμάς μόνο από εσάς (αν δεν μας έχουν δοθεί από εσάς θα τα διαγράψουμε εκτός αν υπάρχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους),
 • η άσκηση του δικαιώματος σας δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ανθρώπων,
 • η άσκηση αυτού του δικαιώματος σας δεν επηρεάζει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων σας που ασκούνται ανεξάρτητα.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Μια τέτοια διαβίβαση μπορεί να συμβεί μόνο αν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση από την πλευρά μας συμβατικών υποχρεώσεων προς εσάς (π.χ. σχετικά με αγορές σας) ή αν το επιβάλλει ο νόμος.

Σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα μας και να ολοκληρωθούν η παροχή των υπηρεσιών μας και/ή οι παραγγελίες σας και η εκπλήρωση από την πλευρά μας των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. αγοραπωλησίες), συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. με κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, με εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, ή με τραπεζικές εταιρείες, στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων μας (χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η πώληση των προϊόντων μας ή η παροχή των υπηρεσιών μας).

Τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά από εμάς και δεσμεύονται με σχετική συμφωνίαπου έχουν υπογράψει μαζί μας πριν την διαβίβαση των δεδομένων σας.

Κάποιες από τις ανωτέρω εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες, και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχουμε μόνο σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες.

Όχι μόνο έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες για την λήψη μέτρων ασφαλείας αλλά και είμαστε συχνά σε επαφή μαζί τους για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στις εταιρείες αυτές διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας για να είναι δυνατή η μεταξύ μας αγοραπωλησία προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών μας.

Μια τέτοια διαβίβαση πραγματοποιείται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, αυτή διενεργείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών διακομιστή πληρωμών προς την συνεργαζόμενη Τράπεζα που αναφέρεται στους Τρόπους πληρωμής της ιστοσελίδας μας.

Προς το παρόν δεν συνεργαζόμαστε με την PayPal, σε περίπτωση όμως πληρωμής μέσω PayPal, αυτή διενεργείται από την εταιρεία PayPal (Europe) S.àr.l. etCie, S.C.A., 22-24 BoulevardRoyal, L-2449 Luxembourg, αρ. εμπορικούμητρώου: R.C.S. LuxembourgB 118 349.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης, αυτή διενεργείται από την Τράπεζα που εσείς επιλέγετε.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής, όπως π.χ. αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά και άλλα σχετικά στοιχεία. Τις πληροφορίες αυτές τις παρέχετε εσείς απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εσείς επιλέγετε.

Τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ποτέ εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ εκτός αν αυτοί που θα τα λάβουν ασκούν πολιτικές προστασίας που είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο με αυτά της ΕΕ.

Με την εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, μας παρέχετε την απαραίτητη συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και την αποθήκευση τους σε φορείς εντός ΕΟΧ ή ΕΕ.

Κατά την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Είναι πιθανό στο μέλλον να κάνουμε χρήση υπηρεσιών τρίτων, υπογράφοντας μαζί τους ασφαλώς τις απαραίτητες συμβάσεις.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα σας θα τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους «εκτελούντες την επεξεργασία» (δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε εμείς και για τους σκοπούς που θα τους ορίσουμε εμείς.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας.

Για παράδειγμα, μετά από δικαστική απόφαση ή όταν συνεργαζόμαστε με εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνουμε μόνον αν το επιτρέπει ο νόμος.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

To Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν πρόσβαση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία από τρίτους (π.χ. ελεγκτικές αρχές).

Όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών θεωρούνται επίσης τρίτα μέρη.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία, για λογαριασμό της Εταιρείας μας, από τρίτους που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. Αυτοί εντάσσονται γενικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 • εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες αποστολής emails
 • εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες για την επίτευξη στόχων που (π.χ. προμηθευτές πληροφορικής)
 • εταιρείες που προσφέρουν υποστήριξη στην μελέτη της αγοράς.

 

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου της εταιρείας μας μόνο μετά από την συναίνεσή σας η οποία μπορεί να ανακληθεί όποτε το επιθυμείτε.

Τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους της εταιρείας μας που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους. Αυτοί οι υπάλληλοι εξουσιοδοτούνται ρητά από εμάς για αυτό τον σκοπό και έχουν λάβει από εμάς τις κατάλληλες οδηγίες.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας στα παιδιά, ούτε συλλέγουμε τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι πληροφορίες στα σχετικά μέρη αυτής της πολιτικής ισχύουν για παιδιά καθώς και για ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική γράφθηκε σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο με ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, σας ζητούμε να μην μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα αν δεν είστε ενήλικοι.

Πάντοτε οι ασκούντες την επιμέλεια των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία τους.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που είναι κάτω των 18.


COOKIES

(ΟΡΙΣΜΟΙ)

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

 

Τα «cookies» είναι αρχεία που περιέχουν αναγνωριστικό κώδικα (δηλαδή μια σειρά γραμμάτων και αριθμών). Το αρχεία αυτό αποστέλλονται από τον server (διακομιστή) στο πρόγραμμα περιήγησης σας (browser) στο διαδίκτυο(π.χ. Google Chrome, Safariκλπ) και αποθηκεύεται από το τελευταίο.

Στην συνέχεια ο αναγνωριστικός αυτός κώδικας αποστέλλεται ξανά στον server κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητεί μια σελίδα από τονserver.

Τα cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» ή «περιοδικά».

Το «μόνιμο» cookie αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυοπαραμένει μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη νωρίτερα.

Το «περιοδικό» cookie λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας όταν το διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Τα cookies ενδέχεται να εγκατασταθούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου μέρους) ή από άλλον ιστότοπο (cookies τρίτου μέρους).

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES

 1. Τεχνικά cookies

 

Α. Περιοδικά cookies

 

Η χρήση των «περιοδικών»  cookies (δεν αποθηκεύονται διαρκώς στον υπολογιστή και εξαφανίζονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης) περιορίζεται αυστηρά στην μετάδοση των δεδομένων που προσδιορίζουν την περίοδο σύνδεσης (αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τονserver). Είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Με τα «περιοδικά» cookies λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας δεν χρειάζεται η χρήση άλλων τεχνικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή σας κατά την περιήγησή σας και δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν.

Για τα περιοδικά cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

 

Β. Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies παραμένουν στην συσκευή πλοήγησης (κινητό, υπολογιστής, tablet) ακόμα και μετά την αποχώρησήσας από την ιστοσελίδα μέχρι να τα ακυρώσετε ή μέχρι να λήξουν.

Η ιστοσελίδα μας δημιουργεί αυτά τα cookies και τα αποθηκεύει στην συσκευή πλοήγησης σας (υπολογιστή, κινητό, tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να διαβάζονται όταν ο χρήστης επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα.

Με αυτό τον τρόπο, οι προτιμήσεις σας (π.χ. λίστα επιθυμιών, καλάθι) μπορούν να βρεθούν όταν επισκέπτεστε ξανά την ιστοσελίδα.

Για τα μόνιμα cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.


COOKIES

(GOOGLE ANALYTICS)

 

 1. Cookie Analytics: είναι εγκατεστημένα cookies για την συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών, κυρίως στατιστικών (χρονική διάρκεια παραμονής σε μια ιστοσελίδα, αριθμός επισκεπτών).

Α. Cookies πρώτου μέρους:

 

Είναι παρόμοια σε τεχνική βάση με τα cookies που εγκαθίστανται απευθείας στον ιστότοπο που επισκέπτεστε για να βελτιωθεί η χρήση του.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Β. Cookies τρίτου μέρους:

 

Είναι αναλυτικά cookies που έχουν δημιουργηθεί και εγκατασταθεί από τρίτους για να αναλύσουν την περιήγηση των χρηστών και να δημιουργήσουν στατιστικά στοιχεία για τις επισκέψεις, ή για να βελτιώσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, να παρουσιάσουν παρόμοια προϊόντα και μερικές φορές να τοποθετήσουν στοχευμένη διαφήμιση στην ιστοσελίδα.

Το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι το Google Analytics, δηλαδή μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”).

Το Google Analytics, (όπως και άλλα συστήματα), χρησιμοποιεί “cookies” για να επιτρέψει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται και κατατίθενται στον διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τον εντοπισμό και την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας, την συμπλήρωση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες την ιστοσελίδα και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου.

Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό της Google.

 

Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP κανενός χρήστη με άλλα δεδομένα που διαθέτει.

Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά αυτό μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Από την στιγμή που η διεύθυνση IP είναι εμφανής, η χρήση αυτών των cookies απαιτεί την συγκατάθεσή σας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» στο banner ή συνεχίζοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Google να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα για τους σκοπούς και με τους τρόπους που αναφέρθηκαν προηγουμένως.


COOKIES

(COOKIESΠΡΟΦΙΛ)

 

 1. Cookies προφίλ:

 

Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της πλοήγησης του χρήστη ή την δημιουργία προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τις επιλογές του κλπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκδηλώνει ο χρήστης κατά την πλοήγηση του.

Α.  Προφίλ πρώτου μέρους:

 

Χρησιμοποιούνται και εγκαθίστανται από εμάς για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες σας, με στόχο την προσφορά διαφημιστικών μηνυμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας.

Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια συγκεκριμένη διαφήμιση: για εμάς αυτό σημαίνει την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και για εσάς σημαίνει ότι λαμβάνετε διαφημίσεις περισσότερο προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας.

Ενώ περιηγείστε την ιστοσελίδα μας, τα διαφημιστικά cookies βοηθούν στο να σας δείξουν διαφημιστικά μηνύματα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

β. Προφίλ τρίτου μέρους:

 

Χρησιμοποιούνται και εγκαθίστανται από τρίτους για την ανίχνευση της πλοήγησης του χρήστη και την δημιουργία προφίλ των επιθυμιών, των συνηθειών, των επιλογών του χρήστη κλπ.

Αυτά τα cookiesτα διαχειρίζονται τρίτες εταιρείες (TagMan, DoubleClick, AddThis).


COOKIES

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της εγκατάστασης τεχνικών και αναλυτικών cookies πρώτου μέρους είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η σωστή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Σας συνιστούμε να συμφωνήσετε με την εγκατάσταση αναλυτικών cookies και cookies τρίτων μερών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτά τα cookies μόνο αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

 

Η συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies παρέχεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. πατώντας «Συνέχεια» στο banner που περιέχει σύντομες πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται όταν εισέλθετε στην ιστοσελίδα.
 2. συνεχίζοντας την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας με το να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα ή επιλέγοντας ένα στοιχείο στην ίδια ιστοσελίδα.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (brower) στο διαδίκτυο (googlechrome, firefox, explorer) έχουν ρυθμιστεί για να δέχονται τα cookies αυτόματα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε όποτε θελήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας(brower) έτσι ώστε να δέχεται όλα τα cookies ή μερικά από αυτά, ή κανένα από αυτά.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης (brower) ώστε να ενημερώνεται κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα cookie στηνσυσκευή περιήγησής σας (υπολογιστής, tablet, κινητό).

Στο τέλος κάθε περιήγησης, κάθε χρήστης μπορεί να ακυρώσει τα cookies που συλλέγονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής περιήγησής (υπολογιστής, tablet, κινητό).

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στο προγράμμα περιήγησης (brower) που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης (brower) έχει διαφορετικές διαδικασίες για την διαχείριση των ρυθμίσεων.

Επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να λάβετε οδηγίες για μερικά από τα κύρια προγράμματα περιήγησης (browers):

 

 1. Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
 3. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
 4. Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

 

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε Google Analytic scookies μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαφήμιση και την πολιτική απορρήτου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.youronlinechoices.com

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies της GoogleAnalyticscookies μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookiesCriteo μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.criteo.com/en/privacy-policy

 ——————————————-

COOKIES

(ΠΙΝΑΚΑΣ)

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται το είδος των cookiesπου χρησιμοποιούνται, εξηγείται η χρήση τους, αναφέρεται το ακριβές όνομά τους και η ημερομηνία λήξης τους.

 

Απολύτως απαραίτητα cookies

 

Αυτά τα cookies είναι σχεδιασμένα για να εγγυώνται την κανονική πλοήγηση στον ιστότοπο και σχετίζονται με δραστηριότητα που είναι απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία και την παροχή της υπηρεσίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για cookies περιόδου

λειτουργίας. Όλα τα cookies απαιτούν συγκατάθεση και ως εκ τούτου εγκαθίστανται αυτόματα μετά την πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω σκοπούς.

 

VISITOR ΗμερομηνίαλήξηςCookies:

 

JSESSIONID,

RT (1 εβδομάδα),

VISITOR (1 ημέρα),

AWSELB,

rjrsession (9 ημέρες),

lastRskxRun (10 χρόνια),

rskxRunCookie (10 χρόνια),

rCookie (10 χρόνια)

 

Αναλυτικά cookies Είναι τα cookies του πρώτου μέρους που χρησιμοποιούνται από εμάς για την συλλογή συνολικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες (αριθμός επισκεπτών, σελίδες που επισκέπτονται, διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο κ.λπ.).  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες συνολικά και ανώνυμα. Χωρίς αυτά τα cookies δεν θα ήταν δυνατό να προσδιοριστεί πότε έγινε πλοήγηση στον ιστότοπο και τι απόδοση έχει.

 

globalTracker, NID

 

Ημερομηνία λήξης Cookies:

 

__atuvc (1 έτος),

__atvs (1 ώρα),

ouid (1 έτος),

di2, vc,

uvc (1 έτος),

xtc,

τόπος (1 έτος),

_ga (2 έτη),

_gid,

_gat (1 ημέρα),

_gat_globalTracker,

NID (6 μήνες)

Τεχνικά Cookies πλοήγησης και λειτουργικότητας Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους, συνεδρίας και μόνιμα για την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση και αξιοποίηση του ιστότοπου, καθώς και για τη βελτίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών και την εμπειρία πλοήγησης. Αυτά είναι cookies τα οποία, π.χ., επιτρέπουν την αναγνώριση της γλώσσας και της χώρας που επιλέγεται από τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies, αναγνωρίζοντας εσάς κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, σας εμποδίζουν να εισάγετε τα δεδομένα σας κάθε φορά. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει και τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι αγορών σας για αγορά αλλά δεν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, μπορείτε να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σε μεταγενέστερη συνεδρία. alreadyAccessed, seenRecently, hidePrivacy ΗμερομηνίαλήξηςCookies:

alreadyAccessed,

seenRecently (1 ώρα),

hidePrivacy

Cookies για ανάλυση προφίλ

 

Με αυτά τα cookies είναι δυνατόν να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια κάθε επίσκεψης και έτσι να δημιουργηθεί προφίλ που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων που είναι περισσότερο εναρμονισμένα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Για παράδειγμα, σας επιτρέπουν να προβάλλετε πιο γρήγορα τα προϊόντα που αναζητάτε και να σας προσφέρεται ένα παρόμοιο άρθρο. Αυτός ο ιστότοπος επιτρέπει επίσης την χρήση των cookies για ανάλυση προφίλ από τρίτους που επιτρέπουν την απεικόνιση των εμπορικών προσφορών τους ακόμη και όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους (επαναπροσδιορισμός).

 

IDE, google.com Ημερομηνίαλήξηςcookie:

IDE (4 μήνες),
__olapicU,
doubleclick.net,
google.com,
criteo.com (3 μήνες),
fanplayr.com (1 έτος),
gigya.com (6 μήνες),
app.rejoiner.com

Cookies Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης Χρησιμοποιούμε cookies τρίτου μέρους που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Pinterest) και ειδικότερα να μοιράζονται το περιεχόμενο ιστοσελίδων μέσω των μέσων  κοινωνικής δικτύωσης.

 

facebook.com twitter.com pinterest.com

 

Ημερομηνίαλήξης cookie:

facebook.com (3 μήνες),

twitter.com (2 χρόνια),

pinterest.com

 


ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα σας μπορεί να συλλεχθούν.

Τέτοια δεδομένα είναι οι διευθύνσεις IP, τα προγράμματα περιήγησης σας στο διαδίκτυο (brower, π.χ. Google Chrome, Safariκλπ), το λειτουργικό σας σύστημα (π.χ. Windows, Androidκλπ), cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs), ή το είδος της συσκευής σας (π.χ. Iphone, υπολογιστής κλπ).

Σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP).

Το IP αποθηκεύεται και μπορεί να αξιοποιηθεί από εμάς, αν αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους επισκέπτη.

 


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε στην αρμόδια Αρχή του κράτος-μέλους στο οποίο κατοικείτε ή εργάζεστε ή στο κράτος-μέλος στο οποίο συνέβη η παραβίαση την οποία μπορεί να ισχυρίζεστε.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση των υπηρεσιών newsletter (ενημερωτικά δελτία) δεν είναι δυνατή χωρίς την συμφωνία σας με όλους τους όρους της πολιτικής και των όρων χρήσης μας.

Εφόσον αποδέχεστε να λαμβάνετε newsletter θεωρούμε πως έχετε αποδεχτεί όλους τους προηγούμενους όρους.

Τα newsletter που σας στέλνουμε με email τα στέλνουμε μόνο αν έχετε δηλώσει ότι θέλετε να τα λαμβάνετε.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Για να δηλώσετε ότι θέλετε να λαμβάνετε newsletter πρέπει να γραφτείτε στην σχετική υπηρεσία μας.

Για να γραφτείτε πρέπει να μας γνωρίσετε το ονοματεπώνυμο σας και το e-mail σας αλλιώς θα είναι αδύνατον να σας στέλνουμε newsletter.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στο e-newsletter, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τα νέα μας.

Αν θελήσετε βοήθεια στο να εγγραφείτε επικοινωνήστε μαζί μας στο email της εταιρείας μας.

ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Αν είστε κάτω των 18 ετών:

 • απαγορεύεται να εγγραφείτε και να λαμβάνετε newsletter από εμάς.
 • αν βρούμε ανήλικο χρήστη να έχει εγγραφεί θα σταματήσουμε κατευθείαν να στέλνουμε newsletter και θα διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά του δεδομένα٠ το ίδιο θα κάνουμε αν μάθουμε με οποιοδήποτε τρόπο για εγγραφή ανήλικου χρήστη στην υπηρεσία newsletter.

 

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

 

Χρησιμοποιούμε το Μailchimp για την παράδοση του newsletter.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου τoυ Μailchimp.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Όποτε το θελήσετε μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε newsletter με το να επιλέξετε «διαγραφή» στην επιλογή που υπάρχει στο τέλος κάθε σχετικού μας email.

Αν θελήσετε βοήθεια στο να διαγραφείτε επικοινωνήστε μαζί μας στο email της εταιρείας μας info@mediatein.com

Αν θελήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε newsletter τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει για αυτή την υπηρεσία (ονοματεπώνυμο και email) διαγράφονται αμέσως από εμάς.

Προσοχή. Αυτό δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει για άλλους σκοπούς (π.χ. για αγορά) οι οποίοι περιγράφονται σε άλλες σελίδες της πολιτικής μας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά, για την διευκόλυνση σας, τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο και την αντίστοιχη περίοδο τήρησής τους.

 

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Νομικό Πλαίσιο για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Περίοδος Τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενημερωτικές ανακοινώσεις (“Newsletter”) σε όσους χρήστες το ζητούν ρητά, εισάγοντας την δική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αντίστοιχη φόρμα συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συναίνεση (είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε)

 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται (λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα αποθηκευτούν μέχρι να ζητήσετε ακύρωση από την υπηρεσία «Newsletter».  Μόλις ζητηθεί ακύρωση από την υπηρεσία αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν και θα καταστούν ανώνυμα.

 

Σκοποί Μάρκετινγκ: Η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθητικών και εμπορικών ανακοινώσεων σχετικά με υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχονται από την Εταιρεία ή γνωστοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, καθώς και ειδοποίηση ικανοποίησης πελατών, διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστική ανάλυση.

 

Συναίνεση (είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε)

 

Μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης.

 

 


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Τα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες, σωματεία κλπ) δεν έχουν προσωπικά δεδομένα (γιατί δεν είναι άνθρωποι), επομένως η πολιτική αυτή δεν αφορά νομικά πρόσωπα και τα δεδομένα τους (π.χ. διεύθυνση εταιρείας, τηλέφωνο εταιρείας, email εταιρείας κλπ).

Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εκπροσωπώντας ένα νομικό πρόσωπο (π.χ. διευθυντές, διαχειριστές εταιρειών, πρόεδροι σωματείων) επικοινωνούν μαζί μας και μας γνωρίζουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το προσωπικό τους τηλέφωνο, το προσωπικό τους email κλπ).

Διατηρούμε τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων αυτών μόνο αν είναι απαραίτητο (π.χ. αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη και ο εκπρόσωπος ή ο μοναδικός εταίρος μας γνωρίζει το προσωπικό του email για την επικοινωνία μαζί μας, ή αν ο πρόεδρος σωματείου για ταχύτερη επικοινωνία μας γνωρίζει το προσωπικό του email, τηλέφωνο κλπ).

Τα δικαιώματα των ατόμων που μας γνωρίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα στα πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, καλύπτονται από την παρούσα πολιτική μας όπως και τα προσωπικά δικαιώματα όλων των υπολοίπων.


ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΩΣΗΣ

 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να δίνει την δυνατότητα διάδοσης του περιεχομένου της σταμέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitterκλπ.).

Μπορεί δηλαδή η ιστοσελίδα μαςνα σας δίνει την δυνατότητα να μοιράζεστε με «φίλους» ή «ακολούθους»σας (αναλόγως του μέσου π.χ. «φίλοι» ή/και «ακόλουθοι» στο Facebook, «ακόλουθοι» στο Instagram και στο Twitter) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να εμφανίζει widgets (επιλογές κοινωνικών μέσων δικτύωσης), δηλαδή ειδικά κουμπιά με το εικονίδιοενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, κλπ.).

Η ανταλλαγή πληροφοριών με τους «φίλους», τους «ακολούθους» σας ή γενικά με το κοινό στα μέσα αυτά, είναι δυνατή ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στα προσωπικά σας προφίλ στο αντίστοιχο μέσο.

Όταν χρησιμοποιείτε widgets ή άλλους τρόπους πρόσβασης στα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τελευταία μπορεί να αποκτούν δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Ταυτόχρονα μπορεί να ενεργοποιούν τα cookies προφίλ σας.

Γι’ αυτό, παρακαλούμε διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου έχετε προφίλ για να μάθετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα μέσα αυτά χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (BLOG)

 

Στο μέλλον μπορεί να διαθέσουμε blog (ιστολόγιο) για τους χρήστες μας.

Η εγγραφή για το blog μας θα χρειαστεί το ονοματεπώνυμό σας και το email σας.

Η ταυτοποίησή σας είναι απαραίτητη με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, για να αποφεύγονται καταχρήσεις (π.χ. υβριστικά σχόλια κλπ) ενώ σε περίπτωση που υπάρξουν καταχρήσεις να μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες.

Αν θελήσετε να σχολιάσετε θα αποθηκευτούν αυτόματα στην βάση δεδομένων μας η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, αλλά και η ώρα και η ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο.

Τα προαναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα έχετε λογαριασμό που σας επιτρέπει αναρτήσεις στο blog μας.

Μετά την κατάργηση του σχετικού λογαριασμού τα προαναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα θα τα διαγράφουμε.

Αυτό δεν θα ισχύει αν τα προαναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα τα έχουμε και για άλλους σκοπούς (π.χ. για πώληση προϊόντος) ή αν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να τα διατηρήσουμε.

Τα προαναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν οι άλλοι χρήστες (ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο για την ανάρτηση σχολίων) και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτο μέρος εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την λειτουργία του blog μας.

Στο κοινό θα είναι ορατό το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας (αναλόγως τι θα επιλέξετε) και μόνο εμείς θα γνωρίζουμε τα αληθινά σας στοιχεία.

Σε περίπτωση όμως που θίξετε άλλον χρήστη μπορεί να υποχρεωθούμε από τον νόμο να τα αποκαλύψουμε στον χρήστη που έχει θιγεί από εσάς (π.χ. αν βρίσετε κάποιον και ο τελευταίος καταθέσει μήνυση ή αγωγή εναντίον σας).

Το σχόλιό σας θα παραμείνει στην ιστοσελίδα μας εκτός αν κάποια στιγμή το καταργήσετε εσείς, ή εμείς (μόνο σε περίπτωση που παραβιάζεται διάταξη νόμου, π.χ. εξύβριση εκ μέρους σας) ή μέχρι εμείς να αφαιρέσουμε την ανάρτηση κάτω από την οποία έχετε σχολιάσει για οποιοδήποτε λόγο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε αναρτήσεις μας όποτε επιθυμούμε χωρίς καμία προειδοποίηση.

Εάν είστε ανήλικος, δηλαδή νεότερος των 18 ετών δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε λογαριασμό και να ανεβάζετε σχόλια στο blog. Σε περίπτωση που ανήλικος βρεθεί με λογαριασμό θα διαγράφεται ο λογαριασμός του και τα σχόλια του όπως και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μας έχει γνωρίσει.

Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή κάθε άλλου προσωπικού σας δεδομένου στα σχόλια που δημοσιεύετε στο blog μας. Αν κάνετε κάτι τέτοιο φέρετε την ευθύνη των πράξεων ή/και των παραλείψεων σας.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Μπορεί να γνωρίσουμε προσωπικά ή άλλα δεδομένα σας σε αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες δημόσιες αρχές αν υπάρξει σχετικό αίτημα τους, ή/και για να συμμορφωθούμε με νόμους που ισχύουν, ή/και για να βοηθήσουμε σε νόμιμες έρευνες κάθε δημόσιας αρχής.

Αυτό μπορεί να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας, ή/και άλλους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μας αν υπάρξει ανάγκη.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο της παρούσας πολιτικής μας μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Οι μεταφράσεις διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου χωρίς όμως να απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία της πολιτικής μας ή αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και κάθε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής, η ελληνική εκδοχή είναι ισχυρότερη στον βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος.

Η ελληνική εκδοχή της πολιτικής μας διατίθεται στην ιστοσελίδα μας (πρέπει να επιλέξετε την ελληνική γλώσσα).


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.

Οι όροι της πολιτικής μας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τυχόν σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως ισχύουν.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της πολιτικής μας δεν θίγει την ισχύ των άλλων όρων.

Κάθε παράλειψη μας να ασκήσουμε κάποιος δικαίωμά μας δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από το δικαίωμα αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που μπορεί να προκύψει από την πολιτική αυτή είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία

Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ινστιτούτο Διαιτησίας & Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
info@mediatein.gr